Zaszczepianie pasji wśród młodych

Młodzi ludzie powinni jak najszybciej wkraczać w świat amatorskiego sportu. W ostatnich latach bardzo wiele złego mówiło się o kondycji współczesnej młodzieży przejawiającej się fatalnymi wynikami tych, którzy uczęszczali na zajęcia wychowania fizycznego i frekwencji na tychże zajęciach. Sami rodzice bardzo chętnie usprawiedliwiali całoroczną nieobecność dziecka na takich zajęciach, dając przyzwolenie na kompletne zdewaluowanie wychowania fizycznego w procesie rozwoju zdrowej jednostki. Aktualnie trend ten udaje się skutecznie odwracać, ponieważ sami rodzice w dużej mierze zrozumieli, jak ważna jest aktywność fizyczna i sami chętnie rozpoczynają w późniejszym wieku nadrabianie zaległości w tej materii. Jeśli sami rodzice trenują, chociażby biegając lub regularnie jeżdżąc na rowerze – szanse zaszczepienia tej pasji w najmłodszych jest wysoka. Nie można z pewnością liczyć tylko i wyłącznie na to, że pedagodzy w szkole będą w stanie przekonać dzieci do ruchu i odrobiny wysiłku dla ich późniejszego dobra.