Szkolenie dzieci i młodzieży

W świecie sportu w ostatnich latach kładzie się odgórnie bardzo duży nacisk na odpowiednie szkolenie i rozwój akademii i klubów dzieci i młodzieży. Tylko i wyłączenie bardzo dobrze zorganizowane i profesjonalnie prowadzone zaplecze w postaci juniorów i sekcji młodzieżowych jest w stanie dać klubom szanse na uniezależnienie się od rynku transferowego i poprawienie budżetu poprzez eksportowanie własnych wychowanków po atrakcyjnych cenach. Także reprezentacje krajowe zdecydowanie lepiej radzą sobie, jeśli w warunkach krajowej ligi funkcjonuje wiele klubów zdolnych do wprowadzania na rynek nowych, młodych i obiecujących zawodników. Gdy trenerzy i prezesi klubów nie boją się kilku gorszych występów i trwale ufają swoim własnym wychowankom akademii i młodszych sekcji – wtedy korzystają także kibice i inne lokalne, jeszcze mniejsze ośrodki szkolące. Dlatego odgórnie, za sprawą federacji krajowych i międzynarodowych, tworzy się standardy i wymogi, według których szkolenie dzieci i młodzieży ma być jednym z priorytetów każdej sportowej organizacji.