Pomoc ze strony bliskich

Każda zmiana w życiu wymaga wsparcia ze strony najbliższych. Jeśli próba zmiany swoich nawyków nie spotka się z aprobatą najbliższych i konieczne będzie samodzielne mierzenie się z wyzwaniem – o sukces będzie dużo trudniej. Rozumieją to przede wszystkim osoby zmagające się z nałogami, a także bardzo źle się odżywiające i próbujące przejść na dietę. Jeśli w jednym i drugim przypadku ich najbliższa rodzina trwa w podobnych nawykach, ale nie będzie przejawiała równie silnej potrzeby zmiany – podświadomie lub celowymi działaniami będą one podkopywać próby tego, który chce coś w swoim życiu zmienić. Po drugiej stronie są jednak przypadki, w których osoba przechodzące racjonalizację odżywiania może liczyć na to, ze wszyscy domownicy nie tylko zaakceptują ten stan rzeczy, ale nawet z zainteresowaniem i zrozumieniem zaczną żywić się w podobny sposób – o sukces ostateczny bez wątpienia będzie dużo prościej. Dlatego warto jest przekonywać swoje najbliższe otoczenie do tego, aby zaangażowało się w dietę lub aktywność fizyczną razem z nami.