Wsparcie ze strony trenera

W przypadku zawodowego uprawiania sportu zawodnik często może osiągnąć tylko tak wiele, na ile pozwala mu trener. Zwłaszcza w indywidualnych dyscyplinach sportu, jak kolarstwo czy tenis, gdzie ostatecznie zawodnik sam musi w momencie próby wykonać cały wysiłek, czas spędzony wcześniej z trenerem ma kolosalne znaczenie. To przeważnie trener ma największy wpływ na to, z jakimi obciążeniami i intensywnością trenuje zawodnik przygotowujący się do sezonu czy konkretnych zawodów. On nie tylko układ program na cały rok, ale także decyduje w dużej mierze o tym, na które imprezy zawodnik w danym sezonie pojedzie, a które z tych czy innych względów będzie musiał odpuścić. W dużej mierze także od decyzji trenerskich zależy stosowanie konkretnego sprzętu czy wykorzystanie danych metod treningowych. Niekiedy to trener decyduje o nowozatrudnionych do sztabu pracowników odpowiedzialnych chociażby za dietę, gotowanie czy masaże. Zawodnik i trener tworzą więc duet, który może szybko się znienawidzić lub trwać w stałej kohabitacji i zrozumieniu, od sukcesu do sukcesu.