Pomoc ze strony rodziców

Zaangażowanie rodziców w proces treningowy ich dziecka wydaje się absolutnie nieodzownym elementem w każdej rodzinie. Tyko tam, gdzie rodzice starają się żyć treningami i rywalizacjami swojego dziecka, wspierają je nie tylko słownie i mentalnie, ale fizycznie – możliwe jest odniesienie całościowego sukcesu. Większość profesjonalistów opowiadających w mediach o swojej drodze do najwyższych sportowych scen świata, mówi o bezgranicznym poświęceniu ich rodziców. Zwłaszcza w dyscyplinach, które wymagają sporego nakładu finansowego, rodzice poświęcają niekiedy swój majątek lub kariery tylko dla zrealizowania celów stawianych przed ich dziećmi. Nawet jeśli syn lub córka nigdy nie wejdzie na najwyższy poziom, dla rodziców i tak oznacza to konieczność wielu samodzielnych podróży na zgrupowania, treningi lub rywalizacje. A także nieustanne wydatki na ubiór, sprzęt i akcesoria do treningu, a niekiedy także na kosztowne zabiegi rehabilitacyjne i leki czy suplementy niezbędne do przyjmowania po urazach.