Pomoc w określeniu zainteresowań

Pokazanie dziecku, zwłaszcza we wczesnej fazie rozwoju, wielu możliwości na rozwój i samorealizację, to podstawowe zadanie stojące przed każdym rodzicem. Nikt dzisiaj nie może mieć wątpliwości, że właściwe zlokalizowanie talentów i zainteresowań swojego potomka jest kluczem do sukcesu – niestety wielu rodziców zbyt intensywnie zachęca do czegoś, przekonuje do jakiegoś dodatkowego hobby czy nauki. Mając oczywiście dobre intencje, rodzic wpływa na zainteresowania swojego dziecka, które nie będąc przekonanym do niczego innego, decyduje się na rozpoczęcie chociażby treningu gry na fortepianie. Aby jednak dziecko mogło samo ocenić, czy bardziej interesuje je gra w drużynie piłkarskiej, jazda na rowerze, czy może jednak zajęcia bardziej artystyczne – rodzic musi wcześniej stworzyć dziecku warunki do skosztowania każdej z tych dyscyplin. Dopiero wtedy, młody człowiek świadomy tego, co wzbudza w nim większe emocje i w czym chciałby się dalej aktywnie samodoskonalić, wybierze najpewniej takie hobby, którego będzie w stanie skutecznie się trzymać.