Pomoc dla najmłodszych sekcji

Federacje międzynarodowe i krajowe w wielu sportach bardzo mocno stawiają w ostatnich latach na wspieranie klubów i akademii szkolących dzieci i młodzież. Powstało wiele regulacji prawnych, na mocy których juniorzy i młodzież traktowani są wyjątkowo – agenci i menadżerowie nie mogą tak po prostu decydować o losie zawodnika, bez względu na podpisane wcześniejsze porozumienia i kontrakty. Także w przypadku samego szkolenia, już dzieci uczące się zawodu sportowca dowiadują się, jak złym i niedopuszczalnym zachowaniem jest stosowanie dopingu. Wzorem zachodnich akademii coraz częściej wprowadza się obowiązkowo posadę psychologa stale funkcjonującego przy drużynie, gotowego pomagać jej kolektywnie jak i pracować z zawodnikami indywidualnie. Coraz częściej przygotowuje się także zawodników z młodzieżowych sekcji do właściwego gospodarowania swoim wolnym czasem oraz ewentualnymi pieniędzmi z przyszłych kontraktów – dzięki czemu najlepsi juniorzy po podpisaniu swoich pierwszych wysokich kontraktów będą mieli narzędzia do odpowiedniego zainwestowania tych pieniędzy.