Odpowiednie podejście do dzieci

Przekonywanie dzieci do wysiłku fizycznego na zajęciach z wychowania fizycznego bez wątpienia nie jest prostym zadaniem i niektórzy nauczyciele po prostu nie radzą sobie z odpowiednim docieraniem do swoich wychowanków. To niestety bardzo często przekłada się na samo zainteresowanie lub jego brak dziećmi do wychowania fizycznego – postać mało atrakcyjnego nauczyciela i ciężkich przeżyć czy złośliwych komentarzy, z pewnością może każdego zniechęcić do uprawiania sportu na jego oczach. W szkole pracować powinni jednak pedagodzy, a więc ludzie z powołania dobrze zajmujący się dziećmi – w takich warunkach każdy uczeń otrzymuje odpowiednią dozę zainteresowanie z jego strony a dodatkowo nie jest karany za to, że ma mniej siły na rzucenie piłką czy nieco wolniej biega na kilometr. Sama już próba pokonania swoich słabości, wysoka frekwencja na zajęciach i przejawianie zainteresowania samodoskonaleniem, powinny wystarczać do oceny bardzo dobrej – wynik pozostawać powinien sprawą drugorzędną w tym ujęciu.